ไทย ใกล้เหมือนขอม - Shop Fun

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 16, 2021

ไทย ใกล้เหมือนขอม


นานมาแล้วเคยเห็นจากหน้าปกหนังสือศิลปะวัฒนธรรม หรืออะไรสักอย่าง 'ขอมหายไปไหน?'

ถึงตอนนี้ที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตโรคระบาด ทำให้สันนิษฐานได้ว่า

ด้วยกุศโลบาย 'ประชาชนโง่ปกครองง่าย' ของผู้ปกครอง ประชาชนจึงถูกกดหัวจนโงไม่ขึ้น และยังถูกมอมเมาด้วยเรื่องงมงาย จนกลายเป็นประชาชนด้อยคุณภาพและขาดความกระตือรือร้น

จําเนียรกาลผ่านไป ผู้ปกครองก็พลอยด้อยคุณภาพและขาดความกระตือรือร้นไปด้วย เพราะไม่ต้องใช้สมองหรือเรี่ยวแรงอะไรมากมายก็กดหัวประชาชนเอาไว้ได้

ต่อมาก็เกิดโรคระบาด ทำให้ผู้ปกครองที่ขาดศักยภาพและการพัฒนา ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีระเบียบแบบแผนและทันท่วงที สุดท้ายทั้งผู้ปกครองและประชาชนก็พากันตายเกือบหมดสิ้นด้วยโรคระบาด ที่สามารถหนีตายหลุดรอดไปได้ ก็กลายเป็นเพียงผู้อพยพในแว่นแคว้นใกล้เคียงและถูกกลืนหายไปในที่สุด

หันมามองภาพปัจจุบัน ดูแล้วมีโอกาสเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยบนผืนแผ่นดินเดียวกันในพันกว่าปีถัดมา...

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad