คนไทยพร้อมแค่ไหน? - Shop Fun

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 23, 2021

คนไทยพร้อมแค่ไหน?


จากกระแสในโซเชียลที่แสดงถึงความต้องการอยากเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปเป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนั้น เราลองมาพิจารณาว่า คนไทยมีความพร้อมแค่ไหน? กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ หรือสหรัฐ


ในที่นี้จะขอยก 2 ประเด็นหลัก ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและอิสรภาพ นั่นคือ ประเด็น การจ้างงาน และ การรับโทษทัณฑ์ชดใช้ความผิดที่ได้กระทำ

ประเด็นการจ้างงาน

ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ หรือสหรัฐ การจ้างงานมักเป็นแบบชั่วระยะเวลา โดยมีระยะเวลาสัญญาจ้างงานสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นั่นคือ ต้องมีการประเมินศักยภาพและความกระตือรือร้นก่อนสิ้นสุดสัญญา หากผ่านเกณฑ์ถึงจะได้รับการสัญญาจ้างงานฉบับใหม่

ตัดกลับมาที่ประเทศไทย ซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจ้างงานเป็นแบบตลอดอายุเกษียณ นั่นคือ หลังจากเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้แล้ว ถ้าไม่ทำผิดอย่างร้ายแรงก็ไม่มีการถูกไล่ออก หากต้องมีการให้ออกก็จะต้องมีการจ่ายชดเชยให้ ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ ไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรมากมายก็อยู่ได้จนเกษียณ

ประเด็นการรับโทษทัณฑ์ชดใช้ความผิดที่ได้กระทำ

จะด้วยเหตุเพราะว่ามีจิตสำนึกต่ำหรือพลาดพลั้งทำความผิดจนต้องโทษทัณฑ์ เช่น จำคุกตลอดชีวิต หากเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ หรือสหรัฐ ต้องอยู่ในคุกจนครบกำหนด

ตัดกลับมาที่ประเทศไทยฯ หากต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต ก็ไม่ต้องติดคุกจนครบกำหนด เพราะจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในราชวโรกาสสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ ติดคุกไม่นานก็ได้รับอิสรภาพ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad